သရက္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေမတၱာရွင္အခမဲ႕ေဆးကုသခန္း ၁ဝႏွစ္ျပည္႕အထိမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္ေပးအပ္

 

သရက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေမတၱာရွင္ အခမဲ့ေဆးကုသခန္း ၁ဝႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၁နာရီက အဆိုပါေဆးခန္း၌ က်င္းပ သည္။

၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္က ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ သရက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေမတၱာရွင္အခမဲ့ေဆးကုသခန္း (ျပင္ပ လူနာ) ၁ဝႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ၁ဝႏွစ္ တိုင္တိုင္ေစတနာျဖင့္ တာဝန္ယူကုသေပးေနေသာ ဆရာဝန္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ ၿပီး ေဆးကုသခံလူနာမ်ားအား အာဟာရမုန္႔မ်ား လက္ေဆာင္ေဝငွေပးခဲ့သည္။

ေအာင္ႀကီး(သရက္)