မုိးမိတ္ခ႐ုိင္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်းရြာလူငယ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

 

မိုးမိတ္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္လိႈင္၊ ခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးတိုးျမင့္ေအာင္၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ လြင္၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးတင္ဝယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္       ဦးခင္ေမာင္ေရႊႏွင့္ဦးကံေရႊတို႔သည္ယမန္ ေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီက မဘိမ္း ၿမိဳ႕နယ္ ဘဟဲေက်းရြာအုပ္စု အေျခ စိုက္စခန္းတြင္ ေက်းရြာလူငယ္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္  ေတြ႕ဆုံခ့ဲၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံပဲြသို႔ ခ႐ိုင္အတြင္းေရး မွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ အတြင္း ေရးမွဴးတို႔က လူငယ္အမ်ဳိးသမီး ေရးရာအဖဲြ႕တို႔၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား၊ အထက္ပါတီအဆင့္ဆင့္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခ့ဲၿပီး တက္ေရာက္လာ ၾကသည့္ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အားကစားသင္တန္း၊ ကိုယ္လုံ အေျခခံပညာသင္တန္းဖြင့္လွစ္ေပး ႏိုင္ေရးကိစၥရပ္ကို ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ေပးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္လြင္(မဘိမ္း)