ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီစည္း/မႉးမ်ားေတြ႔ဆံုလုပ္ငန္းညိွႏိႈင္း အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္

 

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး မွပါတီေရးရာကိစၥ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ညိွႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို ယေန႔ ေဖေဖၚဝါရီလ၇ရက္၊ ေန႔လည္ (၁း၀၀)နာရီက ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ၿဖိဳးပါတီ ရံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္​းအ​ေ၀းတြင္ ပါတီဥကၠဌ ဦးမိုးျမင့္က အဖြင့္ အမွာစကားေျပာခဲ့ရာ မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ပါတီအဆင့္ဆင့္၏ လမ္းၫႊန္မွာၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ
ေပးအပ္ထားသည့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္း က႑အသီးသီးတို႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးၫီ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္အေလးထားအေကာင္ထည္ ေဖၚေဆာင္ရြက္ ျကေစလိုေၾကာင္း ၊ ထို႔ေနာက္ မၾကာမွီၿမိတ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပေဆာင္ရြက္မည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ သစၥာ႐ွိ႐ွိျဖင့္ အသက္ႏွင့္ရင္းၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးလ်က္႐ွိတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား ေထာက္ခံပြဲကို မိမိတို႔ အေနျဖင့္လည္း တူညီတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးအင္အားစုေတြႏွင့္အတူ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္တက္ေရာက္ေထာက္ခံသြားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစည္​းအ​ေ၀းကို ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးမိုးျမင့္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ​ေက်းရြာ ၃၄ေနရာမွ ပါတီစည္း/မႉးမ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္ မ်ားတက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

Kyaw Linn