ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿဖိဳးေစတနာ သြားႏွင့္ခံတြင္း အခမဲ့ကြင္းဆင္းကုသ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ ၿဖိဳးေစတနာ(အခမဲ့) သြားႏွင့္ခံတြင္းေဆးကုသမႈ အဖြဲ႕သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ နံနက္ ၉နာရီမွစတင္၍ ၄၉၊ ၅ဝ၊ ၅၁ ရပ္ကြက္မွေဝဒနာရွင္ ၄ဝ ကုိ အခမဲ့ကုသမႈကို အမွတ္ (၅၁)ရပ္ကြက္ ျပည္ေတာ္ေအးဓမၼာ႐ုံ၌္ ကြင္းဆင္းကုသေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါကြင္းဆင္းကုသမႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းစိုး၊ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾက ေသာ ေဒၚဝင္းဝင္းေအာင္၊ ဦးမင္းေဇာ္ဦး၊ ဦးေက်ာ္ထင္၊ ဦးျမင့္ဦး၊ ေဒၚမာလာရီလြင္၊ ေဒါက္တာေဇာ္လင္းျပံဳး (အကူ)၊ ေဒါက္တာ ခိုင္ဇင္ေအာင္ႏွင့္ အမွတ္ (၅ဝ၊ ၅၁) ရပ္ကြက္စည္း႐ုံးေရးမွဴး ဦးဆန္းဝင္း၊ ဦးတင္ဆန္းေအာင္ႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ား ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ျမင့္ဦး