ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ ျပင္သစ္ တုိးျမႇင့္မည္

ျပင္သစ္အစိုးရဟာ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္မွာ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို ၃ ပံု ၁ ပံုေက်ာ္ တိုးျမႇင့္မယ့္ စီမံကိန္းကို ဝန္ခံလိုက္ပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းရဲ႕ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိရမယ္ဆိုတဲ့ ေနတိုးမဟာမိတ္အဖြဲ႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္ အသံုးစရိတ္တိုးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ ႏွစ္ရွည္ စစ္တပ္အသံုးစရိတ္ စီမံကိန္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။

ျပင္သစ္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးကလည္း ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းဟာ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ၁ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးလာလို႔ ၃၄ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ ယူ႐ုိကို ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ထဲမွာ သံုးဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ဟာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ၾကား ႏွစ္စဥ္ တိုးလာခဲ့တာပါ။

သမၼတ မက္ခြန္းရဲ႕ လက္ရွိ သမၼတသက္တမ္း အဆံုးသတ္ခ်ိန္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္မွာ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း တက္သြားဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္ဟာ ၄၄ ဘီလီယံယူ႐ုိနဲ႔ ညီမွ်ေနၿပီး မႏွစ္ကထက္ ၃၅ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ပိုျမင့္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ 

DVB