သိႏၷီျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ေထာက္ပံ႔ေက်း ေပးအပ္ လွဴဒါန္း

 

(၇-၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၀၀)အခ်ိန္တြင္ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးစိုင္းစံေအး၊ အတြင္းေရးမွဴ း ဦးစိုင္းစံေအး၊ ေစတနာ႐ွင္လူငယ္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္အတူ ေကာင္းအိုင္ေက်း႐ြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေရာက္႐ွိေနေသာ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိုင္းေခါင္႐ြာမွ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ျပည္သူ(၁၅၈)ဦးတို႔အား ေငြက်ပ္တန္ဖိုး (၂၀၁၅၀၀ိ/-)တန္ဖိုး႐ွိ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သြားေရာက္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ စစ္ဘးေ႐ွာင္ျပည္သူမ်ားတြင္ မူလတန္းကေလးငယ္ ေက်ာင္းသား(၁၈)ဦးပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

credit >>> အယ္လ္နန္ဆိုင္း အယ္လ္နန္ဆိုင္း