ပါတီရပ္/ေက်းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီလစဥ္ ရပ္/ေက်းပါတီမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲအား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္            ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပသည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတိုင္းပါတီ ေကာ္မတီ ဦးသန္းထြန္း၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ုိင္အတြင္းေရးမွဴးဦးစန္းျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္ ၁၂၇ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဥာဏ္ေဆာင္