ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္စိုး ထန္းတပင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ဦးခင္ရီ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးတို႔သည္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲက ရန္ကုန္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ံုးတြင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၅၉ အုပ္စုမွ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီ၊ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးသာဝင္းႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဝင္ အင္အား ၃ဝဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အစီအစဥ္အရ ႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းသီဆို၍ အခမ္းအနားဖြင့္ လွစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္စိုး ကရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီမွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေရွ႕ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေျပာ ၾကားၿပီးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ရပ္/ေက်းပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားသည္ အေရးႀကီး သည့္ပါတီတာဝန္မ်ားကို လက္ ေတြ႕က်က်ထမ္းေဆာင္ရမည့္သူ မ်ားျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔တာဝန္မ်ား ကို မေပါ့ဆၾကေစခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္တုိင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ဦးခင္ရီကႏိုင္ငံေတာ္၏လက္ရွိျဖစ္ ေပၚေနသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ရခိုင္ ျပည္နယ္အေျခအေနမ်ား၊ ပါတီ စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ေအာင္ျမင္ ရန္အတြြက္ မူဝါဒရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ သူမ်ားလည္း အရည္အခ်င္းျပည့္ဝ ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း မွာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းရီက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏ေဆာင္ ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကိုတင္ျပၿပီး ရပ္/ေက်းဥကၠ႒တစ္ဦးက ပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီး ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)