တာခ်ီလိတ္ ျပည္ည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီလူငယ္မ်ားမွ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္း

 

(၇.၂.၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ တာခ်ီလိတ္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးတြင္ ခြဲစိတ္လူနာမ်ားအတြက္ ေသြးလိုအပ္ေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းခံခ်က္အရ တာခ်ီလိတ္ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ပါတီလူငယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေမာင္ေနမ်ိဳးထြန္း(O)၊ ေမာင္သိန္းမင္းျမတ္(O)ေသြး၊ ေမာင္သက္လြင္(A)ေသြး၊ ေမာင္ ေအာင္ခိုင္ဝင္း(A)ေသြး၊ ေမာင္ေအာင္ထက္ပိုင္(B)ေသြး စုစုေပါင္း ေသြး(၅)လံုးအား လွဴဒါန္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႔႔ုပုိင္း သတင္းစုံ