ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးမွ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ႏြယ္ေခြေက်းရြာအုပ္စု၊ ေခ်ာင္းမေက်းရြာ ရြာလံုးကြၽတ္ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ပါတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီ ၃၀မိနစ္ခ်ိန္တြင္ ေခ်ာင္းဦးျမိဳ႕နယ္၊ ႏြယ္ေခြေက်းရြာအုပ္စု၊ ေခ်ာင္းမေက်းရြာ၌က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ရြာလံုးကြၽတ္ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ခ့ဲသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ပါတီဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးမွ နႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားေျပာၾကားခ့ဲၿပီးေနာက္ ႏြယ္ေခြေက်းရြာအုပ္စုပါတီဥကၠ႒မွ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာႏွင့္ ပါတီဝင္ေၾကးမ်ားအားေပးအပ္ခ့ဲရာ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မွလက္ခံရယူခ့ဲသည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်းရြာပါတီဝင္တစ္ဦးမွ ပါတီသို႔ဝင္ေရာက္ရျခင္းအေျခအေနအား႐ွင္းလင္းတင္ျပခ့ဲၿပီးေနာက္ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္းမွ ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ခ့ဲရာ ေက်းရြာျပည္သူတစ္ဦးမွလက္ခံရယူခ့ဲသည္။

၎ေနာက္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ပါတီဝင္မ်ားအား ပါတီတံဆိပ္ရင္ထိုးမ်ားတပ္ဆင္ေပးခ့ဲၿပီး ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာအခမ္းအနားအစီအစဥ္အား ႐ုပ္သိမ္းခ့ဲပါသည္။

အဆိုပါ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္အတူ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးနယ္ေျမတာဝန္ခံဦးျမင့္စိုး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌေဒါက္တာျမင့္သိန္းႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ခ့ဲၾကပါသည္။

ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး