က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ အဆိုျပဳလႊာစုေပါင္းေပးအပ္

 

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ခ႐ိုင္ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရွားခဲေက်းရြာအုပ္စု ပလႅင္ေက်းရြာေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ခြင့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက စုေပါင္းေပးအပ္ၾကသည္။ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာ စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲသို႔ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္(ၿငိမ္း) ေဒါက္တာစိုးသူရႏွင့္ အတူ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံ ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾက သည္။ ၂၁၄ဦးမွ ပါတီဝင္အဆိုျပဳ လႊာ စုေပါင္းေပးအပ္ၾကၿပီး အခမ္း အနားအၿပီးတြင္ ပါတီတာဝန္ရွိသူ မ်ားမွ ပါတီဝင္အသစ္မ်ားအား ရင္ထိုးတံဆိပ္မ်ားတပ္ဆင္ေပးအပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သန္းႏိုင္ဦး(က်ဳံေက်ာ္)