ေမာ္လ္ဒိုက္ ႏုိင္ငံ ၌ အေရးေပၚ အေျခအေန ေရာက္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

ေမာ္လ္ဒိုက္ ႏုိင္ငံ သမၼတေဟာင္း Maumoon Abdul Gayoom အား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ေန႕၌ ဖမ္းဆီး သြားသည္ ကို ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

မာလီ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္

ေမာ္လ္ဒိုက္ ႏိုင္ငံ သမၼတေဟာင္း Maumoon Abdul Gayoom အား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္း အခ်ိန္တြင္ ေမာ္လ္ဒိုက္ ႏုိင္ငံ အထူးရဲ တပ္ဖြဲ႕ က ဖမ္းဆီး လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဒသတြင္း မီဒီယာ မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သမၼတေဟာင္း Maumoon Abdul Gayoom အား ၿမိဳ႕ေတာ္ မာလီ ရွိေနအိမ္တြင္ ဖမ္းဆီး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သမၼတေဟာင္း က ၄င္း၏ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္နာ တြင္ မတရားဖမ္းဆီး ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေရးသား ခဲ့သည္ ဟု သိရွိခဲ့ရသည္။

သမၼတေဟာင္း Maumoon Abdul Gayoom ႏွင့္ ေမာ္လ္ဒိုက္ ႏုိင္ငံ လက္ရွိ သမၼတ Abdulla Yameen တို႕က အေဖတူ အေမကြဲ ညီအကိုမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ မွ စတင္၍ သမၼတေဟာင္း က သမၼတ ရာထူးအား ၅ ႀကိမ္ ဆက္တိုက္ အေရြးခ်ယ္ ခံခဲ့ရသည္။ သမၼတေဟာင္း အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ Abdulla Yameen အား သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အႏိုင္ရရွိရန္ ကူညီေပးခဲ့ေသာ္လည္း Abdulla Yameen က သမၼတ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ ခံရၿပီး ေနာက္တြင္ ညီအကို ႏွစ္ဦး က အတိုက္အခံမ်ား ျဖစ္လာ ခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိခ်ိန္တြင္ သမၼတေဟာင္း Maumoon Abdul Gayoom က ေမာ္လ္ဒိုက္ ႏုိင္ငံ အတိုက္အခံပါတီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၏ ေခါင္းေဆာင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ ေန႕တြင္ ေမာ္လ္ဒိုက္ ႏုိင္ငံ အျမင့္ဆံုး တရား႐ံုး က Abdulla Yameen အစိုးရ အား သမၼတ ေဟာင္း Mohamed Nasheed အပါအဝင္ အတိုက္အခံ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ၉ ဦး ကို ျပစ္မႈမရွိေၾကာင္း အမိန္႕ခ် ခဲ့ၿပီး လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးရန္ အမိန္႕ခ်ခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ အတိုက္အခံ ပါတီ ေထာက္ခံသူမ်ားက လမ္းမေပၚ ထြက္၍ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ေန႕ ညပိုင္း အခ်ိန္၌ ေမာ္လ္ဒိုက္ ႏိုင္ငံ ဥပေဒေရးရာ ဝန္ႀကီး က ႏိုင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံဌာန မွ တစ္ဆင့္ သမၼတ Abdulla Yameen က ေမာ္လ္ဒိုက္ ႏုိင္ငံ အတြင္း အေရးေပၚ အေျခအေန ၁၅ ရက္ ထားရွိရန္ အမိန္႕ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ (Xinhua)