ဘိုကေလးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒ခန့္အပ္တာဝန္ေပးအပ္ပဲြႏွင္႕ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဝင္ကတ္မ်ားေပးအပ္ပဲြျပဳလုပ္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဝင္ကတ္မ်ား ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို      ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝး႐ံုးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစိုးစိုးရီ၊ ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစန္းေမာင္၊ ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာေအာင္ခ်စ္ေဆြ၊ ခ႐ိုင္ပါတီနယ္ေျမတာဝန္ခံ ေဒၚခင္ထားရီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒   ဦးျမသိန္း၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးလွေဌး ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ၈၆အုပ္စုရွိ ပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၆၃ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသီဆို၍ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအားအေလးျပဳကာ အခမ္းအနား ဖြင့္လွစ္ၿပီး ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစန္းေမာင္က ပါတီဥကၠ႒တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ဳိးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုး တက္ေရးမ်ားကိုဦးထိပ္ထားေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ေဒၚစိုးစိုးရီက ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ႏွင့္ပါတီအမ်ိဳးသမီးေရးရာကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမသိန္းကပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအျမင္မ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပါတီဥကၠ႒တာဝန္ခန္႔အပ္လႊာမ်ားေပးအပ္ခဲ့ ရာ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ားက အသီးသီးလက္ခံရယူခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ (၉)ရပ္ကြက္ႏွင့္ စက္ဆန္း ေက်းရြာပါတီဝင္အသစ္ ၁ဝ၅ ဦးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဝင္ကတ္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ကေပးအပ္၍ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္/ေက်း ပါတီဥကၠ႒မ်ားကလက္ခံရယူခဲ့ၾကၿပီး မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲတြင္ အခမ္းအနားေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည္။

ေမေလး(ဘုိကေလး)