ႏုိင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းျပသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၃) သင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းျပသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၃) သင္တန္းဆင္းပြဲအား 1-2-2018 ရက္ေန႔ နံနက္ 10:30နာရီ       အခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမတ္ဟိန္း၊ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ဝင္းႏွင့္ ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္   ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးမွ သင္တန္းဆင္းမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားၿပီး ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ဝင္းမွ သင္တန္း       ဆင္းလက္မွတ္မ်ားခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။