မန္စီၿမိဳ႕၌ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးအပ္ပဲြႏွင့္ပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးအပ္ပဲြက်င္းပ

 

ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၏ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးအပ္ပြဲအခမ္း အနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံး၌ က်င္းပ ခ့ဲသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ခ႐ုိင္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဇာ္ေလး၊ အတြင္း ေရးမွဴး ေဒၚဝုိင္းႏွင့္ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စြာဝင္း၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းႀကိဳင္၊ အတြင္းေရး မွဴးဦးကြမ္ဆန္းႏွင့္ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၈ဝ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒က ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒တာဝန္ေပးအပ္ ျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး က ပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသီးသီးရွင္းလင္း ေျပာၾကားခ့ဲၾကၿပီး ရပ္ကြက္ေက်း ရြာပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒ ခန္႔အပ္ လႊာမ်ားေပးအပ္ခ့ဲၾကရာ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒မ်ားက အသီး သီး လက္ခံယူခ့ဲၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ရပ္ကြက္/ေက်း ရြာအုပ္စု ပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒ မ်ားက ပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ား ေပးအပ္ခ့ဲၾကရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔က လက္ခံရယူခဲ့ၾကၿပီး နံနက္ ၁ဝနာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ အခမ္းအနား ႐ုပ္ သိမ္းခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီမီးခံု-နန္းရီ