တာခ်ီလိတ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ျဖင့္ေတြ႕ဆံု

၁ – ၂ – ၂၀၁၈ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၁၄း၃၀)အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံရံုးမွ ပထမအတြင္း၀န္ Andreas Magnu sson ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရာရွိ ဦးေအာင္ေအာင္တုိ႔သည္ တာခ်ီလိတ္ ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိၿပီး တာခ်ီလိတ္ခရုိင္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးဘုိစံ၊ခရုိင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးက်ာေဒါေလာ္၊ဦးဟန္ဦး၊ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးစုိင္းေရႊထြန္း၊ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေအာင္၀င္း၊ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းေအာင္၊               ဦးခင္ေမာင္ထြန္း၊ဦးေအာင္ထန္၊ ဦးမာကုတုိ႔ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီရံုးတြင္ေတြ႕ဆုံ၍ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားအား အျမင္ျခင္းဖလွယ္မႈ႔ကုိ ညေန(၁၅ း ၄၀ )အထိ
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႔ပိုင္း သတင္းစုံ