ပဲခူးခ႐ုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ျမန္မာ့႐ုိးရာထမနဲထုိးၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ

 

ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး မွႀကီးမွဴးက်ငး္ပေသာ ပဲခူးခ႐ုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဴးပါတီ ထမနဲထုိးၿပိဳင္ပြဲအား ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ခရုိင္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ၊ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ က၀ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဒုိက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ တုိ႔မွ ပါတီ၀င္မ်ား၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးလွသိန္း ၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦး ၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း ၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌ ဦးေစာေမာ္ထြန္း ၊ တုိင္းပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား ၊ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား ၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား ၊ ထမနဲထုိးၿပိဳင္ပြဲ၀င္သည့္ ပါတီ၀င္မ်ား စုစုေပါင္အင္အား ၂၅၀ ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။