ကင္ညာ၌ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ကို သမၼတအျဖစ္ ဟန္ျပ တင္ေျမႇာက္

ႏိုင္႐ိုဘီ ဇန္နဝါရီ ၃ဝ

ကင္ညာႏိုင္ငံ၌ ”ျပည္သူ႕သမၼတအျဖစ္” ေရလာအိုဒင္ဂါက ဟန္ျပက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုမည့္ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ကို ၿမိဳ႕ေတာ္ ႏိုင္႐ိုဘီရွိ ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္၌ ဇန္နဝါရီ ၃ဝ ရက္က ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ပုဂၢလိက ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနႏွင့္ အသံလႊင့္႐ုံတုိ႔ကို ပိတ္ထားလိုက္ေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာ သတင္းဌာနမ်ားက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

အမ်ဳိးသားမဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္အိုဒင္ဂါအား ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လက က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္သို႔ စုေဝးေရာက္ရွိ လာခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္အိုဒင္ဂါအား ျပည္သူ႕သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္သည့္ အခမ္းအနား ကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့သူ သမၼတအူဟူ႐ူကင္ ယက္တာအား တရားဝင္သမၼတအျဖစ္ မိမိတို႔ လက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း အတုိက္အခံ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္လေရြးေကာက္ပြဲ၌ ကင္ယက္တာ ေအာင္ပြဲခံသည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က တရားဝင္ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း မိမိသာလွ်င္ ေအာင္ပြဲခံသူျဖစ္သည္ဟု အိုဒင္ဂါက ေၾကညာခဲ့သည္။ အိုဒင္ဂါ၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ကင္ညာတရား႐ုံးခ်ဳပ္က သမၼတအျဖစ္ ကင္ယက္တာ ေအာင္ပြဲခံသည္ဆိုေသာ ရလဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ရသည္။

ယင္းေနာက္တြင္ ျပန္လည္က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အုိဒင္ဂါက သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။

ကင္ယက္တာအား မဲအသာေပးသည့္ ရလဒ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေစရန္ ကြန္ပ်ဴတာဟက္ကာမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ကို အဖ်က္ အေမွာင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု အိုဒင္ဂါက စြပ္စြဲခဲ့သည္။

႐ိုက္တာ