ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံဦးခင္ရီ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆံု

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ပါဒႀကီးစံျပေက်းရြာရွိ ပါဒႀကီးငါးထပ္ဘုရားအာ႐ံုခံ တန္ေဆာင္းအတြင္း၌ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားမွ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားေတြ႕ဆုံပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ဦးခင္ရီ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္း၊ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚေအးမင္းမိုး၊ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သန္လ်င္-ေက်ာက္တန္း-ခရမ္း-သုံးခြၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအသီးသီးမွ ပါတီ စည္း႐ံုးေရးမွဴးႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၃၅ဝ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ ပါတီစည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လမ္းၫႊန္မွာၾကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံဦးခင္ရီက အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ယေန႔ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေဆြးေႏြးေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္တာက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈအေျခအေနကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္လာေသာ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအသီးသီးမွ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးက သိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကၿပီး ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုေက်ာက္တန္း