ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အား တ႐ုတ္ဧည့္အဖြဲ႕လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးသို႕ ယေန႔ ညေန ၄ နာရီက တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတ ႏိုင္ငံမွ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လူမႈသိပၸံသုေတ သနေလ့လာေရးအဖြဲ႕မွ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾက ေသာ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚေအးမင္းမိုး၊ ဦးေနလင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီ ဝင္ ဦးတင္ဝင္းတို႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN