ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင္႕အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား တာဝန္ေပးအပ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ ပိုင္းခ႐ိုင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရပ္ ကြက္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားတာဝန္ေပးအပ္ပြဲ ကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးရွိ     အစည္း အေဝးခန္းမတြင္ျပဳလုပ္သည္။

ေ႐ွးဦးစြာ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးစိန္ျမင့္ကရပ္ ကြက္မ်ားတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာ    ၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေဒၚလဲ့လဲ့ဝင္းေဆြက ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒ မ်ားအား ဥကၠ႒တာဝန္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ တာဝန္မ်ားကို          ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္က အမွာစကားေျပာၾကားရာ ယခုလို တာဝန္ေပးအပ္လိုက္သည့္အတြက္ မိမိတို႔ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္မ်ားစြာ ထိေတြ႕ၾကရန္ႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏အခက္အခဲမ်ား ကိုဝိုင္းဝန္းကူညီေပးၾကရန္အက်ယ္ တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ ရပ္ကြက္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒မ်ားထဲမွ ဥကၠ႒တစ္ဦး က မိမိတို႔ကို ယခုလို ယံုယံုၾကည္ ၾကည္ျဖင့္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည့္ အတြက္ မိမိတို႔ကလည္းေပးအပ္ သည့္တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသည္။
အခမ္းအနားသို႔ အေရွ႕ပိုင္း ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္တာဝန္ ရွိသူမ်ား၊ ရပ္ကြက္ ၂ဝမွဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

ေဇာ္ထြန္း