အေမရိကန္ေလယာဥ္တင္ စစ္သေဘၤာတစ္စီး ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသို႔ မတ္လတြင္ လာမည္

အေမရိကန္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲၿပီးကာလအတြင္း ပထမဆံုးအျဖစ္ မတ္လတြင္ အေမရိကန္ ေလယာဥ္တင္ စစ္သေဘၤာ တစ္စီး ဗီယက္နမ္သို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၂၅ရက္တြင္ ဗီယက္နမ္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေလယာဥ္တင္စစ္ သေဘၤာပို႔ေဆာင္ျခင္းက ဗီယက္ နမ္စစ္ပဲြအဆံုးသတ္ၿပီး ႏွစ္(၄၀) ေက်ာ္ၾကာၿပီးေနာက္ ရန္ဘက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား စစ္ေရးဆက္ဆံမႈ နက္႐ိႈင္းျခင္းျပသေသာ လကၡဏာျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဂ်င္မ္မက္တစ္သည္ ဗီယက္နမ္သုိ႔ ႏွစ္ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ေရာက္ရိွေနစဥ္ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်င္မ္မက္တစ္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေရး စုိးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗီယက္နမ္အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရိွလာသည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ကြၽန္းတုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း အပါအဝင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ျမင့္တက္လာ၍ စိုးရိမ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားက ဗီယက္နမ္သုိ႔ အေမရိကန္ ေလယာဥ္တင္စစ္သေဘၤာ ေရာက္ရိွလာသျဖင့္ ႀကိဳဆုိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္သည္ အေရွ႕ေျမာက္အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏွင့္ ဥေရာပသုိ႔ ဆက္သြယ္သည့္ အေရးပါေသာ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

—Ref: Reuters