ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆင္တူေသာ ယူနီေဖာင္းမ်ားကို မဝတ္ဆင္ရန္ ျပည္္ထဲေရးသတိေပး

ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ဆင္တူေသာ ယူနီေဖာင္းမ်ား မဝတ္ဆင္ရန္ႏွင့္ ဝတ္ဆင္ပါက တရားဥပေဒအရ အေရးယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

လတ္တေလာတြင္ ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အသင္း အဖြဲဲ႕မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳ ေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏အသြင္သဏၭာန္ျဖင့္ ယူနီေဖာင္းမ်ားဝတ္ ဆင္အသံုးျပဳေနသည္ ဟု သိရွိ ထားေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ ညက သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရလွ်ိဳ႕ဝွက္ ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (၁)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(က) အရ မည္သူ မဆုိ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ထားသည့္ ေနရာသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရေအာင္ သူတစ္ပါးအား ကူညီလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္လိုေသာ ရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အျခားအရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဝတ္စံုကိုျဖစ္ေစ၊ အဆိုပါဝတ္စံုႏွင့္ ပုံသဏၭာန္တူေသာ ဝတ္စံုကို ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳလွ်င္၊ ဝတ္ဆင္လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) အဆုိပါဝတ္စံုအား အသံုးျပဳခြင့္၊ ဝတ္ဆင္ခြင့္ရွိသည္ဟု မမွန္မကန္ ေျပာဆိုလွ်င္ ပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ(၃) အရ ၂ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ စလံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္ ဟု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕ ဒုတိယတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ခင္ေက်ာ္က ‘‘တပ္မေတာ္တို႔၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ ဝတ္စံုမ်ိဳးေတြကို ဆင္တူယိုးမွားလုပ္တဲ့ကိစၥ ေတြကို ရည္ရြယ္တာ။ ဥပမာဆို သစ္ေတာဝတ္စံုဝတ္ၿပီး ေတာထဲမွာ သစ္လိုက္ခုတ္တာမ်ိဳးတို႔။ အဲဒီလိုေတြ လုပ္တာေတြကို အေရး ယူဖို႔၊ လံုၿခံဳေရးကုမၸဏီေတြဆိုရင္လည္း အျဖဴေရာင္ ဝမ္းဆက္ေတြ ဝတ္လာတာမ်ိဳးက လဝကဝတ္စံုနဲ႔ တူေန တာမ်ိဳးေတြ။ ဒါေတြမရဘူး’’ဟု ေျပာသည္။

ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္စဥ္ကပင္ ဝတ္ဆင္မည့္ ယူနီေဖာင္းပံုစံတင္ျပရၿပီး ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ လိုအပ္ေ သာ သတိေပးမႈဟု ယူဆ ေၾကာင္း Safe Life လံုၿခံဳေရးကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးျမတ္သူဟိန္းကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္တြင္ ၂၀၁၇ ေအာက္တုိဘာအတြင္း လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းမိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းသည္ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႕ဝတ္စံုႏွင့္ဆင္တူေသာ ဝတ္စံုမ်ားခ်ဳပ္လုပ္ထားၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ၿပီးေနာက္ စစ္ေဆးအေရးယူမႈမ်ား ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ မႈခင္းသတင္းထာက္ (အထူးသတင္းေထာက္) ဟူေသာအဖြဲ႕သည္ အနက္ေရာင္တူညီဝတ္စံုမ်ား ဝတ္ဆင္သည္ကို သတင္းမီဒီယာ အသိုင္းအဝိုင္း ႏွင့္ နယ္ပယ္အသီး သီးက ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

လက္ရွိ က်င့္သံုးေနသည့္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၁ တြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမဟုတ္သူ တစ္ဦးဦးသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း သူတစ္ပါးက ယံုၾကည္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ျဖစ္ေစ၊ ယံုၾကည္ေစမည္ကိုသိလ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ေစ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတို႔ ဝတ္ဆင္၊ ကိုင္ေဆာင္သည့္ အဝတ္တန္ဆာ၊ အမွတ္အသားႏွင့္ သဏၭာန္တူေသာ အဝတ္တန္ဆာ၊ အမွတ္အသားတို႔ကို ဝတ္ဆင္ လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ကိုင္ေဆာင္လွ်င္ သံုးလအထိေထာင္ဒဏ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းအထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။