တ႐ုတ္-ျမန္မာ ပူးတြဲၿပီး သမုဒၵရာျပင္ သုေတသန ျပဳလုပ္

တ႐ုတ္ သုေတသန သေဘၤာ ရွန္ယန္ေဟာင္ ဝ၃ ဟာ သိပၸံပညာရွင္ အဖြဲ႕ကို တင္ေဆာင္ရင္း ျမန္မာ သီလဝါ ဆိပ္ကမ္းကို ဇန္နဝါရီ ၁၇၇က္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ဆိုက္ေရာက္ လာပါတယ္။ ျမန္မာ ေရပိုင္နက္ထဲ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္နိုင္ငံ ပညာရွင္ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး အဏၰဝါေဗဒ ဆိုင္ရာ စူးစမ္းေလ့လာမွုေတြ ၃ ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္သြားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွု ျပႆနာကိုကိုင္တြယ္ရာမွာ ေဒသတြင္း အေျခအေနေတြကို ဒီသုေတသန အစီအစဥ္ ေၾကာင့္ ပိုၿပီး နားလည္လာနိုင္တယ္၊ ျမန္မာ့ ေရပိုင္နက္ထဲက အဏၰဝါ ဇီဝမ်ိဳးစိတ္ေတြ ထိန္းသိမ္းေရး အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိလာမယ္ ဆိုၿပီး တ႐ုတ္ သိပၸံ အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္လာတဲ့ ခ်ီယြန္က ေျပာပါတယ္။ ဒီ အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာဘက္က ပညာရွင္ ၅ ဦး ပူးေပါင္း ပါဝင္မယ္လို႔ နားလည္ရပါတယ္။

အခုလို အဏၰဝါ ေဗဒဆိုင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းေတြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွုဟာ ႏွစ္နိုင္ငံၾကား နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်မႈဆိုင္ရာ ထိေတြ႕မွုေတြထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဆက္ဆံေရးပိုၿပီး က်ယ္ျပန္႔ခိုင္ျမဲ လာေစနိုင္ တယ္လို႔ ျမန္မာ နိုင္ငံျခားေရး ဌာနက ဆိုပါတယ္။

BBC Burmese