၂ႏွစ္ေက်ာ္တြင္း ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ေတာင္၊ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစည္းအေ၀းပြဲစတင္

ဆိုးလ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၉

ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္  ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔သည္ ၂ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္  ျပဳလုပ္သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစည္းအေ၀းပြဲကို အဂၤါေန႔တြင္ စတင္က်င္းပလ်က္ရွိျပီး လာမည့္ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ျပိဳင္ပြဲ၌ ေျမာက္ကိုရီးယား အားကစားသမားမ်ား ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ေရးကို အဓိကထား၍ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သလို ေဒသတြင္း တင္းမာမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးကိုလည္း   ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားမွ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္၌တည္ရွိေသာ ပန္မန္ဂၽြမ္ေက်းရြာ၌ က်င္းပသည့္ အဆင္ျမင့္အစည္းအေ၀းပြဲသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလက ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္   ႏွစ္ႏုိင္ငံအစည္းအေ၀းပြဲ ၿပီးေနာက္  ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္  ျပန္လည္က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။

လာမည့္ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား၏ ျပံဳခ်မ္းျမိဳ႕တြင္က်င္းပမည့္ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ျပိဳင္ပြဲအတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲမႈသည္ ျပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဒံုးပ်ံလက္နက္စမ္းသပ္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ျမင့္တက္လာသည့္ ေဒသတြင္းတင္းမာမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကသည္။

အစည္းအေ၀းပြဲ မစတင္မီတြင္ အဖြဲ႔၀င္ငါးဦးစီ ပါ၀င္သည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မိန္႔ခြန္းကုိယ္စီေျပာၾကား၍ အခမ္းအနားကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း   ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေျမာကိုရီးယားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏  ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူမွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးေကာ္မတီ၏  အၾကီးအကဲျဖစ္သူ ရီဆြန္ဂြန္ျဖစ္ျပီး  ေတာင္ကိုရီးယားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး၀န္ၾကီး ခ်ိဳေျမာင္ဂြန္က ဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး သူႏွင့္အတူ ဒုတိယ၀န္ၾကီးႏွစ္ဦး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အားကစားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၀န္ၾကီးဌာနတို႔မွ ၀န္ၾကီးႏွစ္ဦးတို႔ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။

“ျပံဳခ်မ္းအားကစားျပိဳင္ပြဲနဲ႔ မသန္မစြမ္းအားကစားျပိဳင္ပြဲတို႔ကို ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္ေအာင္နဲ႔ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးမႈတိုးတက္လာေအာင္ က်ေနာ္တို႔အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးပမ္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ခ်ိဳက သတင္း ေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျပည္သူအားလံုးရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ကိုက္ညီသြားေအာင္ က်ေနာ္တို႔အားလံုး အစည္းအေ၀းကို အလ်င္စလို ျပဳလုပ္သြားမွာမဟုတ္ပဲနဲ႔ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္နဲ႔ပဲ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူက ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

EFE-EPA