ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမွဳေဆာင္ ဦးစုိးႏုိင္ ပါတီဝင္အဆုိျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္

ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမွဳေဆာင္ ပါတီလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ရွမ္းျပည္ နယ္ (အေရွ႕ပုိင္း) နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးစုိးႏုိင္သည္ က်ဳိင္းတုံခ႐ုိင္ မုိင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ ယန္းခမ္းေက်းရြာအုပ္စု စုပုံရြာ တြင္ ယေန႔နံနက္ပုိင္းက ျပဳလုပ္ေသာ ပါတီဝင္အဆုိျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ စုပုံရြာမွ လူဦးေရ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉ဝ ခန္႔ ပါတီဝင္ေရာက္လာၿပီး ပါတီဝင္အင္အား ၉၂ ဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပုိင္း) နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးစုိးႏုိင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပုိင္း) ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုဥကၠ႒၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစုိင္းလုံးဆုိင္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ စုိင္းဆုိင္ေက်ာက္ဆမ္တုိ႔က အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ မုိင္းပ်ဥ္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းထြန္းစိန္က ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအား ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအား အဆုိျပဳလႊာေပးအပ္ျခင္း၊ ပါတီရင္ထုိးတံဆိပ္မ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ျပည္သူ လူထုမ်ားကုိ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လုိက္လံႏႈတ္ဆက္ခဲ့ သည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပုိင္း) နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးစုိးႏုိင္သည္ မုိင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ မက္ပန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ထပ္မံေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။