ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမွဳေဆာင္ ဦးစုိးႏုိင္ က်ဳိင္းတုံ မုိင္းျဖတ္ႏွင့္ မုိင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွ ပါတီဝင္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံ

 

 

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပုိင္း) သုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ပါတီလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပုိင္း) နယ္ေျမ တာဝန္ခံ ဦးစုိးႏုိင္သည္ ယေန႔နံနက္ ၈း၀၀နာရီအခ်ိန္က က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံး၌ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းစည္းမွဴးမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားကုိ က်င္းပခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားတြင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးစုိးႏုိင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစုိင္းလုံးဆုိင္တုိ႔ က အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က ပါတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာကုိ ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပုိင္း) ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိင္းေက်ာ္လွႏွင့္ က်ဳိင္းတုံခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒တုိ႔က ျဖည့္စြက္ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစုိးႏုိင္ က ပါတီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားကုိ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔မွတစ္ဆင့္ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမွဳေဆာင္ ဦးစုိးႏုိင္သည္ မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မုိင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေတြ႕ဆုံသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပုိင္း) နယ္ေျမ တာဝန္ခံ ဦးစုိးႏုိင္က ၾသဝါဒစကားေ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မုိင္းျဖတ္နယ္ေျမတာဝန္ခံ၊ အရန္ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းေက်ာက္ႏွင့္ ဦးအားကုိတုိ႔က လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးစုိင္းရီတစ္က ပါတီလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈအား ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးၫြန္႔ဝင္းက ျဖည့္စြက္တင္ျပခဲ့ၿပီး မုိင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးစုိင္းေအာင္ခမ္းမွလည္း ၿမိဳ႕နယ္ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကုိ တင္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစုိးႏုိင္က နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားကာ အခမ္းအနားကုိ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

NHW