ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္ (၁၄) ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးလူငယ္မ်ား က်ဳိကၠစံဘုရားရင္ျပင္ႏွင့္ ဘုရားေဘးပတ္လည္ရွိအမိွဳက္မ်ား ရွင္းလင္း၍ လုပ္အားဒါနကုသုိလ္ယူ

 

ယမန္ေန႔ညေန (၄) နာရီအခ်န္မွစတင္၍ အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္ လူငယ္တာဝန္ခံ ေဒၚယဥ္ေခ်ာလိႈင္ႏွင့္ ခရုိင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးမ်ဳိးဝင္ေက်ာ္ (၁၄) ၿမိဳ႕နယ္မွ လူငယ္တာဝန္ခံမ်ား၊ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အင္အား (၉၀) ေက်ာ္ စုေပါင္း၍ က်ဳိကၠစံဘုရားရင္ျပင္သန္႕ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဘုရားေဘးပတ္လည္ရွိအမွိဳက္မ်ား ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ကုသုိလ္ယူၾကပါသည္။ ေအးမင္းေဇာ္(ေျမာက္ဥကၠလာ)