မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး စလင္းၿမိဳ႕နယ္ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြး တက္ေရာက္

၆.၁.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး စလင္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲအား ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးပုိက္ေထြး ၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ မေကြးတုိင္းပါတီဥကၠဌ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌးတုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး တုိင္းပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား ၊ ခ႐ုိင္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား ၊ ရပ္/ေက်းစညး္မွဴးမ်ား ၊ ပါတီ၀င္မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံ ကာ ပါတီ၏ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့ပါသည္။