ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ားေဆြးေႏြးရန္ ABSDF ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႕ဆုံမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF)က ႏုိင္ငံေရးပါ တီမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူမ်ားတြင္ ပါ၀င္သင့္ သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ABS -DF ဒုတိယဥကၠ႒ဦးမ်ိဳး၀င္းက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံတတိယ အႀကိမ္အစည္းအေ၀းမတိုင္မီ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ အေျခစုိက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္ စီစဥ္ေနကာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ စသည့္ အင္အားႀကီးပါတီတုိ႔အျပင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳး၀င္း က ေျပာသည္။

ABSDF တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၅ ပါတီပါ၀င္သည့္ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲဲ႕(UNA) ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ေရး ရာကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြး ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္၌ ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္သည္။ ‘‘ဒီအခ်က္ေတြ က တကယ္လည္း ေဆြးေႏြးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကမ္းလွမ္း တာကုိ လက္ခံတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အဖြဲ႕ကုိုယ္စားလွယ္ေတြက လည္း ျပင္ဆင္ထားတာလည္းရွိ တယ္ေလ’’ ဟု UNA ေျပာေရးဆုိ ခြင့္ရွိသူ ဦးစုိင္းလိတ္က ေျပာ ၾကားသည္။

ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူတြင္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအၾကား အာဏာခြဲေ၀ေရး တို႔ကုိ အေရးႀကီး အခ်က္မ်ားအျဖစ္ ABSDF က သတ္မွတ္ထား ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳး၀င္းကေျပာသည္။ ABSDF သည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကုိ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔တြင္ ဒီဇင္ ဘာ ၆ ရက္ကစတင္ ျပဳလုပ္သည္။

7day daily