ႏုိင္ငံ့အာဏာကုိ အနည္းဆံုး ၁၀ ႏွစ္ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားဦးမည္ဟု ကေမၻာဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေႂကြးေၾကာ္

ကေမၻာဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟြန္ဆန္ကုိ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအတြင္း ေတြ႕ရစဥ္ (TANG CHHIN Sothy/AFP)

 ၂၀၁၈ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အဓိကအတိုက္အခံပါတီကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္မ်ားအၾကာ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံကုိ ဆယ္စုႏွစ္သံုးခု ေက်ာ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္က ေနာက္ထပ္ အနည္းဆံုး ၁၀ ႏွစ္ၾကာ အာဏာခ်ဳပ္ကုိင္ထားမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။

ဟြန္ဆန္၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေၾကာင့္ ကေမၻာဒီးယားအမ်ိဳးသားကယ္တင္ေရးပါတီ (CNRP) သည္ ႏုိဝင္ဘာက ႏုိင္ငံေတာ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္၏ ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ဟြန္ဆန္သည္ ကေမၻာဒီးယား စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ခ်ီးမြမ္းခံရေသာ္လည္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာအေပၚ ႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ ေဝဖန္ခံေနရသည္။

 ကေမၻာဒီးယားအမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ကေမၻာဒီးယား အႀကီးမားဆံုးေထာက္ခံသူ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေျပာၾကားထားသည္။

အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္သားမ်ားသို႔ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ဟြန္ဆန္က ၎အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎၏ ကေမၻာဒီးယားျပည္သူ႔ပါတီ(CPP)ကို မဲေပးရန္ အလုပ္သမားမ်ားအား တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

‘‘ေနာက္ထပ္သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ေရြးေကာက္ခံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဆက္ရိွေနမွာပါ။ သက္ရိွထင္ရွား ရိွေနေသးတယ္ဆုိရင္ မင္းတို႔ရဲ႕ မိဘေတြနဲ႔ ဘုိးဘြားေတြ၊ မင္းတုိ႔ရဲ႕ မိသားစုေတြက ၂၀၁၈ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးဖုိ႔နဲ႔ CPP ကို ေထာက္ခံဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ဟု ဟြန္ဆန္က ေျပာၾကားသည္။

 ဟြန္ဆန္သည္ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္သားမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္စည္း ႐ံုးေနၿပီး အျခားအရာမ်ား အျပင္ ကေလးေမြးဖြားေသာ အထည္ခ်ဳပ္သမမ်ားအား ေငြေထာက္ပံ့ေပးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။

 အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ ကေမၻာဒီးယား၏ အႀကီးဆံုး ပိ႔ုကုန္လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။  

—Ref: Reuters