ကုလသမဂၢသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြ ေဒၚလာ ၂၈၅ သန္း ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု အေမရိကန္ အတည္ျပဳ

ကုလသမဂၢထံ ေထာက္ပံ့ေငြကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၂၈၅ သန္း ျဖတ္ေတာက္ ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ ညႇိႏိႈင္းထားေၾကာင္း အေမရိကန္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ၏ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ နစ္ကီဟာေလက ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေမရိကန္က ကုလသမဂၢသို႔ ေထာက္ပံ့ေနသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို သိသာထင္ရွားသည့္ ပမာဏ တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဒၚလာ ၂၈၅ သန္း ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု ေၾကညာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကုလသမဂၢ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါ ေလ်ာ့နည္းသြားလိမ့္မည္ဟု ဟာေလက ေျပာၾကားသြားသည္။

ဟာေလက ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်မည့္ ေငြေၾကးပမာဏကို ေျပာၾကားသြားေသာ္လည္း ဘတ္ဂ်တ္ သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ႏွင့္ မည္သည့္ က႑မ်ားတြင္ ထိခုိက္မႈ ရွိလာႏုိင္မည္ဆိုေသာ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေခ်။

ဟာေလက ကုလသမဂၢတြင္ လိုသည္ထက္ပို၍ ေငြေၾကး သံုးစြဲမႈမ်ား ရွိေနျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ဘ႑ာေငြ မလံုေလာက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကို နားလည္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနအတြက္ အေမရိကန္ ျပည္သူမ်ား၏ ရက္ေရာ သေဘာေကာင္းမႈကို အခြင့္အေရး ယူသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းအေပၚ လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

သူမက လက္ရွိ ညႇိႏိႈင္းထားသည့္ ဘတ္ဂ်တ္ ျဖတ္ေတာက္မႈ အေျခအေနကို အေမရိကန္က လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ အေမရိကန္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး မဲေပးခဲ့ၾကသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္က ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု ဟာေလေရာ၊ သမၼတ ေဒၚနယ္လ္ ထရမ့္ကပါ သတိေပးထားခဲ့သည္။

ထရမ့္က ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ကို အစၥေရး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းရန္ အဆိုကို ကုလသမဂၢ၌ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ႏုိင္ငံေပါင္း မ်ားစြာက အေမရိကန္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး မဲေပးခဲ့ၾကသည့္ေနာက္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ဟာေလက ဘ႑ာေငြ အေထာက္အပံ့ ေလွ်ာ့ခ်မည့္ အစီအစဉ္ကို ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref: Time