ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပုိင္း) တာခ်ီလိတ္ခရုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕ ေက်းရြာတံတားဖြင့္ပြဲ တက္ေရာက္အားေပး

၂၁ – ၁၂ – ၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပုိင္း) တာခ်ီလိတ္ခရုိ္င္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ခရုိင္ဥကၠဌ ဦးဘုိစံ၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခ်မ္းျမ၊ ခရုိင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးက်ာေဒါလံု၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေအာင္၀င္း၊ ဦးခင္ေမာင္လြင္၊ ဦးေအာင္ထန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ (အရန္) ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ပါတီ လူငယ္မ်ားသည္ တာေလၿမိဳ႕နယ္ တာၾကန္႔ေက်းရြာအ၀င္ တံတားဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္အားေပး ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆုိပါ တံတားအား (၁၂ – ၅ – ၂၀၁၇ ) ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး တံတားအရွည္ (၁၈-ေပ)၊ အက်ယ္(၁၉-ေပ)ရွိ သံကူကြန္ကရစ္တံတားျဖစ္ၿပီး တံတားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ တာခ်ီလိတ္ခရုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္
ပါတီမွ က်ပ္ (၂) သိန္းတန္ဘုိးရွိ ဘိလပ္ေျမ (၄၀) အိပ္ထည့္၀င္လွဴဒါန္းခဲ့သည့္တံတားျဖစ္ပါသည္၊

ယေန႔ဖြင့္ပြဲတြင္ ေက်းရြာသူႀကီး ဦးဒုိးအာ ေက်းရြာပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးအုိက္က်ိဳင္းႏွင့္ ေက်းရြာသူ / ေက်းရြာသားမ်ား ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဖြင့္ပြဲသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီမွ တက္ေရာက္အားေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။