ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ပဲခူးအေရွ႕ျခမ္း ခ႐ုိင္ / ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံး အစည္းေဝးခန္းမ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီ အခ်ိန္က တိုင္းပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ပဲခူးအေရွ႕ျခမ္းရွိ ခ႐ိုင္ / ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ သည္။ ေရွးဦးစြာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေမာ္ထြန္းက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္လာေသာ ပဲခူး၊ ေတာင္ငူခ႐ိုင္မွ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္ မွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားက ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒က ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို လမ္းညႊန္မွာၾကားၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 တင္စိုး(ပဲခူး)