ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အဆင့္ရပ္တည္မႈ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္လာတဲ့ ျမန္မာအသင္း

ဒီဇင္ဘာလအတြက္ ဖီဖာရဲ့ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အသင္းအေနနဲ႔ ကမၻာ့အဆင့္ ရပ္တည္မႈ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အသင္းအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ကေမၻာဒီးယားအသင္းနဲ႔ ေျခစမ္းပြဲမွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သလို၊ အိႏိၵယအသင္းကိုလည္း သေရကစားထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရႈံးပြဲ မရွိခဲ့ကာ သြင္းဂိုး ၄ ဂိုးအထိ ရယူထားႏိုင္ခဲ့တာ ေၾကာင့္လည္း ယခုလို အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္(၁၀)ဆင့္အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာအသင္းအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏို၀င္ဘာလလည္း အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ၅ ဆင့္အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ကမၻာ့အဆင့္ ရပ္တည္မႈ ၁၅၅၊ အာရွ အဆင့္ ရပ္တည္မႈ ၂၉ နဲ႔ အာဆီယံ အဆင့္ ရပ္တည္မႈ ၄ မွာ ရပ္တည္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလမွာေတာ့ စံခ်ိန္တင္ အဆင့္ျမင့္တက္မႈလို႔ ဆိုရေအာင္ ၁၀ ဆင့္အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ကာ ကမၻာ့အဆင့္ ၁၄၀၊ အာရွအဆင့္ ၂၇ နဲ႔ အာဆီယံ အဆင့္ ၄ တို႔မွာ ေျပာင္းလဲ ရပ္တည္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အာဆီယံအဆင့္မွာေတာ့ ျမန္မာအသင္းအေနနဲ႔ အဆင့္ ၄မွာ ဆက္လက္ရပ္တည္ထားႏိုင္ၿပီး အဆင့္ ၁ အျဖစ္ ဗီယက္နမ္အသင္း ေျပာင္းလဲ ရပ္တည္ခဲ့ကာ၊ ဒုတိယေနရာမွာေတာ့ ဖိလစ္ပိုင္အသင္းက လည္းေကာင္း၊ တတိယေနရာမွာ ထိုင္းအသင္းကလည္းေကာင္း အသီးသီးရပ္တည္ထားပါတယ္။

Source- FIFA.com /#Duwun_Sports