ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲလုံၿခဳံမႈအတြက္ အထူးလွ်ဳိ႕၀ွက္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကိုပါ အသုံးျပဳရန္ ရုရွသမၼတပူတင္ အမိန္႔ေပး

ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ရုရွ

၂၀၁၈ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ႐ုရွအာဏာပိုင္မ်ားမွာ အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၿပီး ယခု အထူးလွ်ဳိ႕၀ွက္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကိုပါ အသုံးျပဳရန္ သမၼတပူတင္၏ ကရင္မလင္နန္းေတာ္မွ အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ရုရွအထူးလွ်ဳိ႕၀ွက္ရဲအဖြဲ႕အစည္းကို ယခင္က KGB ဟု လူသိမ်ားခဲ့ၿပီး ယခု FSB ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ တိက်ေသခ်ာစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တတ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး သည္းခံခြင့္လႊတ္မႈ လုံး၀မရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဘာလုံးလူဆိုးမ်ားအေနျဖင့္ ရုရွတြင္ ရမ္းကားပါက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႏွိပ္ကြပ္ခံရဖြယ္ ရွိေနသည္။

ရုရွအာဏာပိုင္မ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအတြက္ ေျမျပင္ႏွင့္ေ၀ဟင္ အထူးလုံၿခဳံေရးမ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဘာလုံးလူဆိုးမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိေနၾကသည္။

FSB အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး ေဘာလုံးလူဆိုးမ်ားကို စုံစမ္းေထာက္လွမ္းလ်က္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရုရွပရိသတ္ေခါင္းေဆာင္ အလက္ဇန္းဒါးရွာပါဂ်င္က ယုံၾကည္ေနသည္။

-Ref; Daily Mail