ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီဥကၠ႒ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါတီဝင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္ သည္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္း နယ္ေျမကြင္းဆင္း၍ ပါတီဝင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာတြင္ ေအာင္သီရိေက်းရြာတြင္ ျပည္သူ ၈ဝ ခန္႔၊ ကန္ဇြန္းအင္းေက်းရြာတြင္ ကန္းဇြန္းအင္း၊ ပုဇြန္ဆိတ္၊ သူေဌးကုန္း၊ ကံသာေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူ ၂ဝဝ ခန္႔၊ ျဖဳတ္ကုန္းေက်းရြာတြင္ ၃ဝ ခန္႔၊ ႀကံတဲစု ေက်းရြာတြင္ ၂၅ ဦး၊ ျဖဳတ္ခြဲေက်းရြာတြင္ ၄ဝ ခန္႔ႏွင့္ ငါးစိမ္းအင္းေက်းရြာတြင္ ၅ဝ ခန္႔တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ပါတီ၏ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး၍ ျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီး ငါးစိမ္းအင္းေက်းရြာ ပညာရည္ခြၽန္ဆုေပးပြဲအတြက္ ဂုဏ္ျပဳဆုေငြ က်ပ္ ၁၂ဝဝဝဝ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Union daily