ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပုိင္း) တာခ်ီလိတ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ရုိးရာပြဲေတာ္မ်ားတက္ေရာက္အားေပး

၁၈ – ၁၂ – ၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ (ဒသမ) အႀကိမ္ေျမာက္ အာခါ ” ခါးေထာင္းဖား ” ပြဲေတာ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား စုေပါင္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္မ်ားကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
အဆုိပါပြဲေတာ္မ်ားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစုိင္းလံုး ဆုိင္၊  ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိင္းေက်ာ္လွႏွင့္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးစုိင္းေရႊထြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ (ဒသမ) အႀကိမ္ေျမာက္ အာခါ ” ခါးေထာင္းဖား” ပြဲေတာ္သုိ႔ တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသား စုေပါင္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္သုိ႔ တာခ်ီလိတ္ခရုိင္ပါတီဥကၠဌ ဦးဘုိစံႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ၀င္မ်ား၊ ပါတီလူငယ္ – ေမာင္မယ္မ်ား၊ ေမတၱာရွင္လူမႈကူညီေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ေရႊတာခ်ီလူမႈကူညီေရး
ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္အတူ တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။

အာခါ “ခါးေထာင္းဖား” ပြဲေတာ္တြင္ ႀတိဂံေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးမွ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။