ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွႀကီးမွဴး၍ ေဘာလခဲခရိုင္ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား

ေဘာလခဲ၊ ဒီဇင္ဘာ( ၂၀) ရက္

ယမန္ေန႔ ၂၀-၁၂-၂၀၇ ရက္ေန႔ ေန႔ခင္း (၂း၀၀)နာရီ (၂း၃၀)နာရီ အခ်ိန္အထိ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွႀကီးမွဴး၍ ေဘာလခဲခရိုင္ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ(ဆင့္ပြား) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားအား ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲခရိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ႐ုံးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

ပထမဦးစြာ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းမွ သင္တန္းဆင္း အမွာစကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ပါတီဥကၠဌမွ မိမိတို႕ပါတီဟာ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေရးကို ေမ်ွာ္မွန္းၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားစြာျဖင့္ သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းသူ/သားမ်ားမွလည္း မိမိတို႕ေလ့လာသင္ယူမွဳမ်ားကို မိမိတို႕ရဲ႕ေဒသမ်ားမွာ လက္ေတြ႕ျပန္လည္ အသံုးခ်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္လို႕ ေမွ်ာ္မွန္းပါေၾကာင္း၊ အတြင္းအျပင္ စည္းရံုးျခင္း၊ ၀န္းရံသူမ်ားျဖင့္ စည္းရံုးျခင္းစေသာ စည္းရံုးေရးမဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ကာ ပါတီိရဲ႕အႏိၱမရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ၂၀၂၀ ေအာင္ႏိုင္ေရးကို အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားၾကေစလိုေၾကာင္း၊ သင္တန္းကပို႕ခ်လိုက္တဲ့ ဘာသာရပ္ မ်ားကို အၿမဲမျပတ္ေလ့လာရင္း ေလ့လာေနရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အေရးဟာ ဘက္ေပါင္းစံု အက်ဘက္ေရာက္ေနတာကို ေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ စီးပြါးေရးက႑မွာ အက်ဘက္ေရာက္ေနၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရး အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနရျခင္းေၾကာင့္ အနာဂါတ္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ စိုးရိမ္မိပါ ေၾကာင္း၊ မီဒီယာမ႑ိဳင္လို႕ေခၚတဲ့ မီဒီယာရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးမွာ အဓိကက်တဲ့ေနရာမွာရွိ တဲ႕အတြက္ မီဒီယာအသံုးခ်ႏိုင္ေရးကို ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ေလ့လာသင္ယူေစလိုေၾကာင္း၊ သင္တန္းဆင္းမ်ားဟာ သင္တန္းမွေဆြးေႏြးပို႕ခ်ေပးလိုက္တဲ့ ဘာသာရပ္ကို အသံုးခ်ၿပီး ပါတီထုႏွင့္ျပည္သူမ်ားကို ပိုမိုစည္းရံုးၾကပါ။ ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိေအာင္ႏွင့္ ပါတီရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၂၀ ေအာင္ႏိုင္ေရးကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း မွာၾကားသြားပါသည္။

ယင္းေနာက္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာင္မွ သင္တန္းသား မ်ားကိုယ္စား သင္တန္းသား ေမာင္ေအာင္သူရစိုးထံသို႕ လည္းေကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မ်ားကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္သန္းမွ သင္တန္းသူမ်ားကိုယ္စား မေအးစိန္ထံ သို႕ လည္းေကာင္း သင္္တန္းဆင္းလက္မွတ္အား အသီးသီးေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဟန္ထူးမွ ႏွစ္သိမ္႕ဆု႐ရွိသူ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္မွ (ကသ-၆) ဦးဝင္းေမာင္ထံသို႕ လည္းေကာင္း၊ ေဘာလခဲခရိုင္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးခ်စ္ဦးေမာင္မွ ႏွစ္သိမ့္ဆု႐ရွိသူ မယ္စဲ႔ၿမိဳ႕နယ္မွ (ကသ-၂၉) မေဟဇင္ေဇာထံသို႕ လည္းေကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး ကယားျပည္နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးရယ္မွ ႏွစ္သိမ့္ဆု႐ရွိသူ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္မွ (ကသ-၄၇) မခင္ေဝဦးသို႔ လည္းေကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးရယ္မွ သင္တန္း ထူးခၽြန္ဆု တတိယဆုရရွိသူ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ (ကသ-၃၀) မမိုးမိုးလွိဳင္သို႕ လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးေရႊမွ ဒုတိယဆုရရွိသူ မယ္စဲ႔ၿမိဳ႕နယ္မွ (ကသ- ၁၁ ) ေဒၚေအးေအးထြန္းထံ သို႕ လည္းေကာင္း၊ ကယားျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းမွ ပထမဆုရရွိသူ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ (ကသ-၁၇) ေဒၚတင္တင္ဦးတို႕အား လည္းေကာင္း အသီးသီးေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး သင္တန္းသူ/သားကိုယ္စား သင္တန္းသူ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ မေမယုလြင္က ေက်းဇူးတင္ စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ယေန႕ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးရယ္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာင္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္သန္း ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးရယ္ႏွင့္ ဦးေအးေရႊ၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ေဘာလခဲခရိုင္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ပါတီဥကၠဌမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ား၊ သင္တန္းသူ/ သားမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၈၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သင္တန္းဆင္းပြဲအၿပီးတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား သင္တန္းနည္းျပမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသူ/သားမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အမွတ္တရဓါတ္ပံုမ်ား စုေပါင္းရိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။