ေဝါၿမိဳ႕နယ္ တေနာ္ကြၽန္းေက်းရြာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေဝါၿမိဳ႕နယ္ တေနာ္ကြၽန္းေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၂ဝ၁၇ -၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဆိုင္းဘုတ္သစ္တင္ အခမ္းအနားကို တေနာ္ကြၽန္းေက်းရြာ ပါတီစည္း႐ံုးေရးမွဴးအသစ္ ဦးမင္းညြန္႔ဦး၏ ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီအခ်ိန္က က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ယု၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္တိုးဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တေနာ္ကြၽန္းေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ စည္း႐ံုးေရးမွဴး ဦးမင္းညြန္႔ဦးႏွင့္ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ၾကၿပီး တေနာ္ကြၽန္းေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္သစ္အား ေဝါၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ယုႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက အေမႊးနံ႔သာ ရည္မ်ား ပက္ဖ်န္းကာ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ယုက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီမွ မိမိတို႔ေဒသရဲ႕ လူငယ္မ်ားကို လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာမ်ား အခမဲ့ သင္ၾကားေပးႏိုင္ေရးကို ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေက်းရြာမ်ားမွ တက္ေရာက္လိုသည့္ လူငယ္မ်ားရွိပါက ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းၿပီး တက္ေရာက္လို႔ရပါေၾကာင္း၊ အခမဲ့ေမာ္တာစက္ခ်ဳပ္သင္တန္း မ်ားကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း သံုးႀကိမ္ဖြင့္လွစ္ကာ သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ပါတီအစိုးရလက္ထက္မွာလည္း ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ား လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး၊ လမ္းတံတား၊ ေဒသလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္တိုးဝင္းက ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အလိုက္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးကာ ပါတီဝင္အင္အား က်စ္လ်စ္ခိုင္မာစြာဖြဲ႕စည္းရန္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ျမတ္လင္း