ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ လိႈင္သာယာၿမိိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက်င္းပ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ႐ံုးခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီအခ်ိန္၌ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇယ်ာေအာင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇယ်ာေအာင္က အဖြင့္မိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေရးရာေကာ္မတီကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖဳိးပါတီဝင္မ်ား က်စ္လ်စ္ခိုင္မာစြာဖြဲ႕စည္းထားႏိုင္ေရးတို႔ကို အႀကံျပဳေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ၾကၿပီး တက္ေရာက္လာေသာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီမွ ေဆြးေႏြးခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးမ်ဳိးဆန္းဝင္းက ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲကို ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္၌ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမင့္သိန္း(လိႈင္သာယာ)