ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွႀကီးမွဴး၍ ေဘာလခဲခရိုင္ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္း (ပထမ) ရက္ သင္ခန္းစာပို႕ခ်ေနမွဳ

ေဘာလခဲခရိုင္- ဒီဇင္ဘာ( ၁၈)ရက္

ယမန္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းမွာ နံနက္ပိုင္း သင္တန္းဖြင့္ပြဲအၿပီးတြင္ (ပထမ) ရက္ သင္ခန္းစာပို႕ခ်မွဳအေျခအေနမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္သန္းက ႏို္င္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ ဘာသာရပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ (သင္တန္းတာဝန္ခံ) က ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္သင္းက လူထုေဟာေျပာစည္းရံုးေရး ဘာသာရပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေမာင္ေရႊက ပါတီ၏ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားဘာသာရပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္အရံေကာ္မတီဝင္ ဦးေစာေဘြဒိုမွ လူထုေဟာေျပာစည္းရံုးေရး ဘာသာရပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပို႕ခ်ၿပီး ေန႕လည္စာစားခ်ိန္ ေခတၱရပ္နားခဲ႕ပါသည္။

ေန႕လည္ပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေမာ္ေမာ္ခိုင္က On Line မီဒီယာႏွင့္ သတင္းေရးသားနည္း ျဖင့္ေဆြးေႏြးၿပီး ၁၄း၂၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ သင္တန္းသူ/သားမ်ားအား Tea Break ေပးထားပါသည္။

Tae Break ေပးၿပီး ဒီးေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ေဒၚေမရီယန္မွ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း ဘာသာရပ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဒီးေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝီလ်ွံေဇာ္ထိုက္မွ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းအေၾကာင္း ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ကာ ၁၆း၂၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ပထမရက္ သင္တန္းကို ရပ္နားပါေၾကာင္း သတင္း႐ရွိသည္။