ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝး (၄/၂ဝ၁၇) ဆက္လက္က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄

 ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ (၄/၂ဝ၁၇) လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။
အစီအစဥ္အရ ပါတီလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၊ ဌာနႀကီးမ်ား၊ ေရးရာ ေကာ္မတီမ်ား၊ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက က႑အလိုက္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္းက ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ၿခံဳငုံသုံးသပ္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားကာ အစည္းအေဝးကို ညေန ၆ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးခဲ့သည္။