ေဘာလခဲခရိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏိုင္းအစည္းအေဝး

ေဘာလခဲ ခရိုင္ – ဒီဇင္ဘာ (၁၅) ရက္

၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႕ နံနက္ (၁၀း၃၀) နာရီအခ်ိန္ ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲခရိုင္ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး အတြက္ စီမံခ်က္ပါအတိုင္း ဆပ္ေကာက္မတီအလိုက္ အေသးစိတ္ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္၊ ဦးေအးေရႊ (ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)၊ ေဘာလခဲခရိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအးေမာင္ (ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)ႏွင့္ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္သန္း၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးစိုးရယ္ (ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္)ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး၊ မယ္စဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၃၀) ဦး တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။