ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝး (၄/၂ဝ၁၇)က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္း အေဝး (၄/၂ဝ၁၇) ကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေရွးဦးစြာ ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ (၃/၂ဝ၁၇) ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳသည္။ ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန အဆံုးအျဖတ္ရယူလိုသည္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယခုလ ၁၄ ရက္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္သည္။