ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပ

 

မင္းမူၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲအား ယေန႔နံနက္ ၁ဝး၀၀ နာရီအခ်ိန္ က ျမင္းမူၿမိဳ႕ပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းႏုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းမွ လူငယ္ ၇၅ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းႏိုင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လူငယ္မ်ားအား ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးသိန္းေဆြက လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပါတီအတြက္ ပါဝင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ႏွင့္ လက္ရိွႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအား ေျပာၾကားခဲ့ရာ မီဒီယာတာဝန္ခံ ဦးေဇယ်ာစိုးက လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မီဒီယာပိုင္းမွာ ပါဝင္ေပးၾကပါရန္ႏွင့္ မီဒီယာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္ဥကၠ႒ ဦးကိုကိုဦးကလည္း လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။