ရွမ္းေရွ႕ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ မုိင္းျဖတ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုျခင္း

၁၂ – ၁၂ – ၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပုိင္း) အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံ ေဒၚတင္ေမထြန္းသည္ မုိင္းျဖတ္ခရုိင္ / ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ တာခ်ီလိတ္မွ မုိင္းျဖတ္သုိ႔ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ခရီးထြက္ခြာခဲ့ပါသည္။

မုိင္းျဖတ္ခရုိင္ပါတီရံုးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းေက်ာက္၊ မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးစုိင္းယီတစ္ႏွင့္ အမ်ိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားက ခရီးဦးႀကိဳဆုိခဲ့ၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ညႇိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးၿပီး မုိင္းျဖတ္ခ႐ုိင္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံ ေဒၚေရႊဥႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ဆက္လက္ေတြ႕ဆံုၿပီး ပါတီလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲဲ႔မ်ား တက္ႂကြစြာပါ၀င္ေရးႏွင့္ ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အက်ယ္တ၀င့္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီး ေန႔လည္ (၁၂း၂၀) အခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ဆံုပြဲၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါခရီးစဥ္တြင္ တာခ်ီလိတ္ခရုိင္ပါတီဥကၠဌ ဦးဘုိစံ၊ ခရုိင္ေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚနန္း၀ုိးလွိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ၀င္ ဦးေအာင္၀င္း၊ ဦးစုိးေက်ာ္ေအာင္၊ ဦးခင္ေမာင္လြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အရန္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးစုိင္းခမ္းဩ၊ ဦးဘုိေမာင္ တုိ႔ လုိက္ပါခဲ့ၿပီး မုိင္းျဖတ္တြင္ ေန႔လည္စာသံုးေဆာင္၍ က်ိဳင္းတံုသုိ႔ ဆက္လက္ ခရီးထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း သတင္းစုံ