ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္း (ဒုတိယ) ရက္ ပို႔ခ်ေနမွဳ

လိြဳင္ေကာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ( ၁၂) ရက္

ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) ဒုတိယရက္ သင္တန္းပို႕ခ်မွဳမွာ နံနက္  (၇း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ သင္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္အတူ သင္တန္း နည္းျပမ်ား၊ သင္တန္းသူ/ သားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို အေလးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသီဆိုၾကပါသည္။
ယင္းေနာက္ နံနက္ (၈း၀၀) နာရီအခ်ိန္မွစၿပီး သင္တန္းခန္းမ၀င္ကာ ဒုတိယရက္ ပထမဦးဆံုးအခ်ိန္အျဖစ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးေမာင္ေရႊမွ ”ပါတီဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား” ဘာသာရပ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍ ဒုတိယအခ်ိန္အျဖစ္ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ညိုက ” ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန မ်ားေလ့လာျခင္း ” ဘာသာရပ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

တတိယႏွင့္ စတုထၳအခ်ိန္ကို ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚေမာ္ေမာ္ခိုင္မွ “မီဒီယာက႑On Line ” ဘာသာရပ္ ႏွင့္ ” သတင္းေရးသားနည္းဘာသာရပ္” ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ေန႕လည္ (၁၁း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ သင္တန္းသူ/ သားမ်ား ေန႕လည္စာစားခ်ိန္ သင္တန္းကို ေခတၱရပ္နားခဲ့ပါသည္။

ထို႕ေနာက္ ေန႕လည္ပိုင္း (၁၂း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ သင္တန္းကို ျပန္လည္ စတင္ကာ ေဘာလခဲခရိုင္ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးလွေမာင္မွ ”ပညာေရးက႑” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ ဒုတိယအခ်ိန္အျဖင့္ ” ပါတီ၏ မူ၀ါဒ” ဘာသာရပ္ကို ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ေန လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္ အရံေကာ္မတီ၀င္ ဦးေစာေဘြဒိုက ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ၿပီးေနာက္ (၁၄း၂၀ မွ ၁၄း၃၀) နာရီအထိ သင္တန္းသူ/သားမ်ားကို Tea Break ေပးပါသည္။
Tea Break ေပးၿပီး တတိယအခ်ိန္တြင္ ” လက္ရွိႏိုင္ငံေရးကို ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာျခင္း” ဘာသာရပ္ျဖင့္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ေဒၚေမးရီယန္မွ ဆက္လက္ပို႕ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ကို ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဟန္ထူးမွ “ပါတီ၏သမိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစိန္ေခၚမွဳကိုစီမံခန္႕ခြဲျခင္း” ဘာသာရပ္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။