ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေအာင္ခ်စ္ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဝင္မ်ားျဖင္႕ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေအာင္ခ်စ္သည္ ယခုလ ၇ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေရနံႀကီးအေျခစိုက္၊ ၿမိဳ႕ေပၚ ၉ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕မေတာင္ အေျခစိုက္မ်ားမွ ပါတီဝင္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ပါတီအေျခခံအဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေက်းရြာမ်ားရိွ ျပည္သူလူထု၏အသံမ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းေနာက္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးက ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းၿပီး အခမ္းအနားကို မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေအာင္လံၿမိဳ႕ ကံႀကီးရပ္ကြက္ရိွ ေစတနာမြန္ အခမဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဖဲြ႔သို႔သြားေရာက္ၿပီး အလွဴေငြက်ပ္ သံုးသိန္းကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ေစတနာမြန္ အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဖဲြ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာအိကလက္ခံယူခဲ့ၿပီး ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ကာ အခမ္းအနားကို နံနက္ ၉ နာရီ မိနစ္ ၂ဝ တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

သက္ခ်ိဳ(ေအာင္လံ)