သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေပၚ ယံုၾကည္မႈမရွိဟုေျပာဆိုခဲ့ျခင္းအေပၚ ေကာ္မရွင္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္အား ေခၚယူေဆြးေႏြး

ဒီဇင္ဘာ ၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သံလြင္လမ္းရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးတြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္မွ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈမရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းအေပၚ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေခၚယူေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္အား ေကာ္မရွင္အေပၚ အဘယ္ေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈမရွိဟုေမးျမန္းမႈအေပၚ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္မွ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထား ၈ ခ်က္တို႔ျဖင့္ ျပန္လည္တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွလည္း ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လက္ခံ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ၎တို႔ဘက္မွလည္း လက္ရွိဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လက္ရွိေခၚယူေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အျမင္မ်ားနားလည္မႈရရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွိ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္းဆိုသည္မွာ သမိုင္းကဆံုးျဖတ္ ေပးသြားလိမ့္မည္ဟု ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္မွ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ယခု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္တို႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈသာျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးလွသိန္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားစံုလင္စြာတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။